Bezoek | Natuurlijke voeding en beschutting voor varkens door Agroforestry

Datum:  10 oktober 2024
Locatie: Nieskes Erf , Bosweg 4, 8141 PZ Heino ( https://nieskeserf.nl/)
Boerin Nieske van Nieske’s Erf deelt niets liever dan haar liefde voor het biologische varkensbedrijf en de passie voor blije varkens.

Agroforestry’, een hip modewoord of kunnen we er écht iets mee in de toekomst? Kan het aanplanten van bomen en struiken voor buitenvarkens van belang zijn? VKON organiseert een bijeenkomst om met ervaringsdeskundigen op het gebied van Agroforestry op:

De opzet van het programma ziet er als volgt uit: (13:15 – 16:00 uur)
13:15  uur       Inloop
13:30 uur       Start – Welkom
13.45 uur       Sprekers
15.00 uur       Rondleiding
15.30 uur       Borrel en hapje
16.00 uur       Sluiting

Hierbij hebben we de volgende spreker uitgenodigd:

Aanmelden kan hier.

 

Najaarsbijeenkomst | 12 november 2024

Locatie: Erve Westenenk

Deze dag komen we bijeen voor een praktische training op Erve Westenenk in Raalte over aanschaf, aanplant en onderhoud bomen. Wil je alvast meer weten?  Klik hier of neem alvast een kijkje op de website www.ervewestenenk.nl

Schevichoven in Leersum |2025

In 2025 organiseren we een excursie naar regeneratieve boerderij Schevichoven in Leersum (datum en uitnodiging volgt)

Vanuit het Agroforestry Netwerk Overijssel organiseren we in 2024 een aantal kennisbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Deze kondigen we aan via deze website en onze LinkedIn pagina.

—————————————————————————–
AFGERONDE BIJEENKOMSTEN 2024

Kennisbezoek de Melkbrouwerij te Lettele | 12 april 2024

Janneke Paalhaar, een van de medeoprichters van het Agroforestry netwerk Overijssel, heette iedereen van harte welkom bij De Melkbrouwerij op het erf van biologisch melkveehouder en ook medeoprichter van het netwerk, Rick Huis in ‘t Veld.
De bijeenkomst had als doel om zoveel mogelijk agrariërs kennis te laten maken met ‘boslandbouw’ en om agrariërs te informeren over de regelgeving rondom biologische landbouw. Ook boeren die de eerste stap al hadden gezet in Agroforestry waren op de uitnodiging in gegaan.

Rick Huis in ’t Veld, actief met agroforestry vertelde vol enthousiasme over zijn motivatie om te starten met het planten van bomen. Als je pionier bent loop je tegen zaken aan waar je misschien geen rekening mee had gehouden. Zeker niet als er zoveel droogte is dat je na het eerste jaar alles opnieuw aan moet planten vanwege de verdroging. Ook bleek dat de bomen aangevreten waren door onwenselijke hazen, konijnen en reeën. Dan start je gewoon weer opnieuw.

Op het biologische melkveebedrijf worden vijftig koeien gemolken op vijftig hectare in kruidenrijk grasland, waarvan deels eigen land is en deels gepacht (o.a. van burgercoöperatie Land Van Ons). De gehoornde MRIJ koeien, staan in een serrestal met pot. Het wonderlijke aan Rick is dat hij eerst aan de Kunstacademie heeft gestudeerd maar toch gekozen heeft om ‘boer’ te worden maar dan net iets anders dan regulier. Daarnaast wordt op het erf de melk verzuiveld en worden de melkproducten vermarkt vanaf het erf en via biologische winkels in de buurt.

Natuurlijk stond ook een rondleiding over de voergang door de stal op het programma om vervolgens het veld in te gaan. Rick wil gezond voedsel produceren in een mooi landschap. Voor zijn koeien staan er langs vrijwel alle percelen voederhagen, hierin zitten namelijk voedingsstoffen die een goede en gezonde toevoeging kunnen zijn op het rantsoen. Daarnaast ontstaat er een plukpad vol met bessenstruiken, noten- en fruitbomen voor humane consumptie, wat natuurlijk erg interessant is wanneer je dichtbij de stad zit.  De Melkbrouwerij is ook demonstratiebedrijf in het project ‘Boeren met bomen’, hier worden regelmatig ervaringen en kennis rondom agroforestry gedeeld. Of dit de oplossing is? Dat weet hij niet. Maar Rick wil proberen om vooruit te kijken en dingen te veranderen, want daar komen vaak de leukste resultaten uit.

Deze ochtend was ook Berdi Doornebosch aanwezig. Berdi is freelance adviseur op het gebied van duurzame en biologische landbouw. Ze helpt bedrijven bijvoorbeeld bij het maken van een omschakelplan naar biologisch. Ook helpt ze bedrijven bij het goedkeuren van een gewasbeschermingsmiddel of meststof voor gebruik in de biologische landbouw.  Dus, aan welke regels moet jij je houden wanneer je gekozen hebt om je vee biologisch te houden. Tijdens de bijeenkomst richtte Berdi zich op biologisch en agroforestry: hoe kunnen je agroforestry producten biologisch gecertificeerd worden en aan welke eisen je moet voldoen? Waar je op moet letten bij het aanschaffen van plantmateriaal in de biologische teelt en over de inputs die zijn toegestaan bij biologische landbouw.

De dag werd afgerond met een lunch waar de deelnemers informatie konden uitwisselen.

 

 

Excursie wilgen; Van Aalsburg 24 april 2024

Op woensdag 24 april reizen we met een groep van 14 geïnteresseerden af naar Van Aalsburg in Hellouw. Het gezelschap bestaat uit mensen van De Land Bouwers, waterschap Vechtstromen, gemeente en bedrijfsleven. In de bus ontstaat er een levendig gesprek over de transitie van de landbouw en alternatieve verdienmodellen. Bij Van Aalsburg worden we ontvangen door één van de vele familieleden die werkzaam zijn in het bedrijf, Dick van Aalsburg. Samen met Robert Pol wordt ons een interessant inkijkje gepresenteerd in het bedrijf. Van Aalsburg produceert zelf wilgentenen op eigen grond, maar beheert ook natuurgronden in oa de Biesbosch waar zij het beheer doen. De gronden waarop ze zelf telen is kleigrond, waardoor bemesting daar niet nodig is. Op zandgrond is dit bemesting wel nodig. De wilgentenen worden om het jaar bij de grond geoogst met zelfgemaakte machines (behalve eerste jaar kan oogst op natte grond plaats vinden). Na een droogperiode van ca een half jaar wordt het materiaal toegepast in verschillende vormen; rijshouten beschoeiing (met green label), visbossen, legakkers en in combinatie met een bentonietmat voor het afzinken in waterwegen. Daar waar wilg in een gemengd bos staat wordt het hout geoogst en gehakseld voor vezels voor oa substraatteelt. Beschoeiingen worden gemaakt (en aangevuld) met volledig dood hout (met garantie) of als levende beschoeiing. Legakkers worden ook wel opgevuld met bagger en weer ingeplant met riet. Bij een toepassing in kippenuitloop (agroforestry) is het bij aanplant belangrijk dat er machinaal geoogst kan worden.

Na de presentatie van Van Aalsburg gaan we wat dieper in op het verdienmodel. Naast de oogst vertegenwoordigen ook de CO2-credits een waarde. Van Aalsburg is bezig met een nieuwe norm voor CO2 vastlegging, waarbij ze ervan uitgaan dat 50% van de droge stof wordt opgeslagen als CO2, dit anaeroob voor minimaal 50 jaar wordt vastgelegd (met verlies van 35%) en dan de credits verwaard kunnen worden. Als het perceel minimaal eens in de 10 jaar wordt afgezet valt het niet onder de Boswet en is een ontheffing voor aanplant bomen niet nodig. Provincie Overijssel heeft een subsidieregeling voor agrariërs die met nieuwe teelten aan de slag gaan, waaronder wilgen (€ 900/ha/j voor 4 jaar). Voorwaarde voor deze regeling is dat er kennis wordt opgedaan en gedeeld met andere agrariërs. De regeling is voor dit jaar gesloten en wordt mogelijk in 2025 weer opengesteld. In het GLB wordt wilgenteelt (nog) niet als natte teelt gezien, heeft geen gewascode.

Het filmpje ‘Van waddenzee tot vruchtbaar land’ waarvan we een klein stukje hebben gezien; https://www.youtube.com/watch?v=ysT4Uz93-a4

Uiteraard gaan we ook voor een rondleiding naar buiten waar we meters hoge takkenbossen zien liggen, we zien hoe wilgen bijeen worden geknoopt voor zinkstukken en we zien de jonge aanplant (1 jaar) op een perceel en de monitoringsopzet langs een watergang. Na een enerverende middag gaan we weer huiswaarts.

Kennissessie beleidsmakers

Gesprek en discussie met beleidsmakers (gemeenten, waterschap, provincie) over kringlooplandbouw en agroforestry (datum en uitnodiging volgt)

Zomeravondbijeenkomst ‘Jonge walnoten aanplant’ | 27 juni 2024

Locatie: Janneke Paalhaar Vleerhoeksweg 19 te Mander
Tijd:       19.00 uur

Het agrarisch bedrijf van de familie Paalhaar ligt in een kleinschalig coulissenlandschap in Twente. Begin 2023 zijn er 65 walnoten (Fenor en Broadview) aangeplant op een grasland perceel. De hoop is dat er ook in droge zomers nog productie kan worden gehaald van dit perceel. Als experiment zijn de Fenors dicht op elkaar (5×7 m) geplant en zijn er in het najaar 2023 ook hazelnoten in de rij geplant. Verder is er een windhaag geplant langs het perceel en zijn verderop houtwallen en singels hersteld. Bijzonder aan dit stukje Twente is dat je er, met wat gelukt, nog het vliegend hert kunt aantreffen. Dit jaar toevallig zelfs op het erf van familie Paalhaar! Je bent van harte welkom om deel te nemen. Wil je alvast meer weten? Klik hier.