Agroforestry

Klimaatbestendige en duurzame landbouweconomie

Agroforestry Netwerk Overijsel

Ondersteunt en begeleid agrarische ondernemers bij agroforestry implementatie in hun bedrijfsvoering.

Wat is Agroforestry?

Agroforestry wordt gezien als een duurzame en innovatieve vorm van landbouw. Het is een teeltvorm die een positief effect kan hebben op de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het landschap.

Hoewel er veel verschillende vormen van agroforestry bestaan, gaat het bij deze vorm van landbouw altijd om de combinatie van veehouderij, akkerbouw of groenteteelt, met meerjarige houtige gewassen (zoals fruit- of notenbomen of productiebomen). De houtige gewassen worden op ruime afstand van elkaar in rijen geplant. In de tussenruimte wordt graan, kool of aardappels geteeld of er wordt vee gehouden.

Waarmee wij u helpen

Vanuit het netwerk willen we graag agrariërs in Overijssel inspireren en begeleiden om aan de slag te gaan met het inpassen van bomen in het bestaande bedrijfssysteem. We ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en nemen je mee naar andere ondernemers die al zijn gestart met agroforestry. Door het jaar heen organiseren we bedrijfsbezoeken, workshops en kennissessies voor iedereen die dat interessant vindt. Heeft u een specifieke vraag of behoefte aan ondersteuning op bedrijfsniveau, neem dan contact op via info@agroforestryoverijssel.nl. Of lees hier meer over ons.

“Mens, plant en dier is samen geen drie maar vier!"

Vincent Overgoor, biologisch boomkweker in Dalfsen

“Een mentaal en fysiek krachtige samenleving begint bij een gezonde bodem, het agroforestry landbouwsysteem draagt hieraan bij.”

Willy Westenenk, regeneratieve akkerbouwer en groenteteler in Raalte

Kunnen wij u helpen met de implementatie van agroforestry in uw bedrijfsvoering?