Meer weten over agroforestry?

Vanuit het netwerk willen we graag agrariërs in Overijssel inspireren en begeleiden om aan de slag te gaan met het inpassen van bomen in het bestaande bedrijfssysteem. We ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en nemen je mee naar andere ondernemers die al zijn gestart met agroforestry. Door het jaar heen organiseren we bedrijfsbezoeken, workshops en kennissessies voor iedereen die dat interessant vindt. Heeft u een specifieke vraag of behoefte aan ondersteuning op bedrijfsniveau, neem dan contact op via info@agroforestryoverijssel.nl.

Contact
Agroforestry Netwerk Overijssel

Projectleider Janneke Paalhaar
(06) 13 52 54 43
info@agroforestryoverijssel.nl

Oprichter Netwerk Piet Rombouts
(06) 15 10 80 84
piet@romboutsagroeco.nl