Kennis

Het Agroforestry Netwerk Nederland heeft veel relevante documenten, onderzoeken, pdf’s en andere informatiebestanden verzamelt in de kennisbank. Deze kennisbank geeft inzicht in de verschillende thema’s die komen kijken bij agroforestry;

Naast de kennisbank heeft het Agroforestry Netwerk Nederland ook veel onderzoeksresultaten verzameld, waaronder een groot aantal Factsheets die zijn opgesteld vanuit het project PPS Agroforestry vanuit Wageningen UR. Een overzicht van de onderzoeksresultaten uit Nederland staan; https://www.agroforestrynetwerk.nl/kennisbank/onderzoek-en-resultaten

Daarnaast is er een informatie gebundeld over regelgeving met als doel om agroforestry toegankelijker te maken. Het gaat om regelgeving rondom het bestemmingsplan, herplantplicht, bomen op landbouwgrond in GLB, enz. Alles hierover is te lezen op; https://www.agroforestrynetwerk.nl/kennisbank/wet-en-regelgeving

Ten slotte is op landelijk niveau ook een overzicht gemaakt van de verschillende soorten subsidiemogelijkheden voor je agroforestry project, zie; https://www.agroforestrynetwerk.nl/kennisbank/subsidiemogelijkheden

Helaas zijn een aantal subsidiemogelijkheden, waaronder de aanplantsubsidie nog niet beschikbaar in Overijssel. Hierover zijn we wel in gesprek met de provincie. In Overijssel kun je wel gebruik maken van een kennisvoucher voor het laten opstellen van een bedrijfsplan. Meer hierover lees je op de site van de provincie; https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Natuur_en_landschap/Advies_en_ondersteuning_agro_food_in_Overijssel

Boeken

  • Het bodemvoedselweb, Jeff Lowenfels & Wayne Lewis (Jan van Arkel)
  • Making small farms Work, Richard Perkins (Ridgedale Permaculture)
  • Herstellende landbouw, Mark Shepard (Jan van Arkel)
  • Holzer’s permacultuur, Sepp Holzer (Jan van Arkel)
  • Punten en lijnen in het landschap, Martin Hermy (Marc Van de Wiele)
  • Salad bar beef, Joel Salatin (Polyface)

Internet